مصرف دائم آب معدنی خطرناک و مضر است!!

بقیه در ادامه مطلب

با وجود املاح معدنی موجود در آبهای معدنی كارشناسان مصرف دائمی این نوع آب را مناسب نمی دانند.

در برخی موارد به ویژه برای افرادی كه در نواحی كلیه، مثانه و مجاری گوناگون بدن مستعد سنگ سازی هستند مصرف دائمی آب معدنی توصیه نمی شود زیرا سنگ سازی بدن به دلیل غلظت املاح تسریع می شود.

همانطور كه كمبود آب در بدن مشكلات خاصی از جمله سردرد- خستگی و نبود تمركز ایجاد می كند، مصرف آب غیرمناسب نیز می تواند موجب بروز مشكلاتی شود.

بنابر همین گزارش انجمن تغذیه بریتانیا اعلام كرد آب معدنی داری املاح فراوان است اما استانداردهای خاص خود را دارد كه در هر كشور متفاوت است و در صورت عدم رعایت این استانداردها توسط شركتهای تولید و بسته بندی كننده نمی توان از سلامت آن اطمینان پیدا كرد.

هم چنین باید توجه داشت كه در آب لوله كشی هم برخی املاح وجود دارد كه میزان آن كمتر است. برای مثال در هر لیتر آب لوله كشی در حدود 2 میلی لیتر فلوراید وجود دارد و چنانچه بخواهید فلوراید بیشتری مصرف نمایید می توانید آنرا از طریق مصرف نمك، برخی از محصولات لبنی و مواد دیگر تامین كرد.

اما مشكل اینجاست كه برخی افراد تصور می كنند مصرف دائمی آب معدنی بهتر است در صورتی كه میزان دقیق املاح موجود در این گونه آبها مشخص نیست و ممكن است سودجویی هایی رخ دهد. و نسبت این مواد در ماركهای تولیدی گوناگون مختلف است. زیرا حتی سرچشمه های آنان هم با یكدیگر متفاوت است و امكان دارد در نقاط كوهستانی مختلف املاح بیشتر یا كمتر باشند.كارشناسان مصرف آب معدنی را در برخی شرایط به ویژه در هنگامی كه از كیفیت آب مطمئن نیستید و در سفر توصیه می كنند.